Vorawit Photography is one of the most passionate wedding photographer in Thailand. Both Thai and Foreign and Thai wedding couple are welcome. I works under the philosophy of capturing the stories and emotions. When we enjoy taking photos together , not only beautiful picture i can create but  customers are also got a memorable experiences.

 

 

       Vorawit Photography คือผู้ให้บริการการถ่ายภาพแต่งงานที่ถ่ายทอดผลงานภายใต้ปรัชญาของการเล่าเรื่องราว ความเป็นจริง และความรู้สึก  ซึ่งบริการของเราประกอบด้วยทีมงานถ่ายภาพก่อนแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีมงคลสมรส และงานเลี้ยงฉลองสมรส รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมงานอื่นอันเป็นคู่ค้าของเราทั้งด้านการแต่งหน้า การผลิตสื่อวิดีโอต่างๆ และการผลิตสื่อพรีเซนท์ การออกแบบและสั่งทำหนังสือภาพ ทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการด้านการเก็บความทรงจำของคู่บ่าวสาวที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายให้แก่ลูกค้าได้
        นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นเรายังให้บริการด้านการถ่ายภาพอื่นๆเช่น การถ่ายภาพสินค้าเฉพาะทางอย่าง  เครื่องสำอาง เครื่องประดับ การถ่ายภาพแฟชั่น  การถ่ายภาพครอบครัว

 

View Artists  →